ضربات نفوذي دست


ضربه دوما متو با قسمت خارجی لبه مشت انجام میشود.

برای انجام دوما متو ابتدا دست ضربه زننده به سمت مخالف خود برای قدرت گیری میرود.برای مثال، اگر با دست راست تکنیک را انجام میدهید، دست راست به سمت چپ رفته و از داخل ضربه را با قسمت خارجی مشت بصورت حریف از پهلو میزند.

تویو متو ضربه ای است نفوذی که مانند چکش از بالا به پایین عمل می کند . این تکنیک با دو پیش مشت بصورت یا به سر از بالا به پایین انجام میشود ، انجام تویومتو با آرنج خم و شکسته امکان پذیر است

سوهیتو ضربه ای است نفوذی که با کنار داخلی دست کوبیده میشود. برای انجام سوهیتو ، شصت دست را بداخل کف دست میکشیم و انگشت سبابه را خم کرده تا با پهلوی انگشت و کنار پیش مشت به صورت یا بدن حریف کوبیده شود.

کونجما را با خم و شکستن مچ دست به بالا و با جمع کردن انگشتان بداخل ، با گوشه کف دست به صورت یا بدن حریف زده میشود.

 

من تو، یک تکنیک نفوذی است که بوسیله انگشت اشاره انجام میشود . حرکت من تو را میتوان برای فرو بردن در چشم یا نرمی گلوی فرد مهاجم مورد استفاده قرار داد.

کی ما تو ، دو ضربه مشت است که در موازات و روی هم همزمان طوریکه کف دستها رو به هم باشند انجام میشود.

نیما متو ، یک تکنیک نفوذی دفاعی است که از پایین به بالا همچون آپرکات بوکس عمل میکند. نیما متو را میشود زیر ضربه حریف برای دفاع نیز بکار برد.

اوماتو، دو ضربه نفوذی مشت بصورت ضربدر از روبرو بصورت یا بدن حریف مهاجم کوبیده میشود.

نپتون، ضربه نفوذی بوسیله پنجه به صورت، گردن یا بدن مهاجم زده میشود. توجه داشته باشید که هر پنج انگشت بایستی در یک سطح قرار بگیرند که موقع اصابت همه باهم به هدف می خورند.

اوسای تو، با کشیدن و جمع کردن انگشتان بداخل و خم کردن مچ دست ، ضربه اوسای تو مستقیما بوسیله پشت دست که از مچ شکسته انجام میشود.

تویو اوسای تو، مانند تکنیک اوسای توی معمولی با کشیدن و جمع کردن انگشتان بداخل و خم کردن مچ دست از بالا بصورت چکشی بروی صورت مهاجم فرود می آید.

نیما اوسای تو، با کشیدن و جمع کردن انگشتان بداخل و خم کردن مچ دست ، ضربه نیما اوسای تو را از پایین به بالا با پشت دست درست قسمتی که دست از مچ خم شده به زیر چانه یا بینی حریف می کوبیم.

توما، یک تکنیک نفوذی ظریف است که با دو انگشت در چشمان حریف مهاجم فرو میشود. برای انجام این ضربه جمع شدن انگشت شصت در گودی کنار دست الزامیست.

برای انجام تکنیک هوتو، ابتدا دست عمل کننده از روی دست عکس العمل قدرت گیری میکند و با چرخش ۱۸۰ درجه در مسیر شانه با آرنج به هدف یا حریف ضربه میزند. نکته ای که در این حرکت باید در نظر داشت این است که، تکنیک بصورت افقی در خط شانه و موازی با سطح زمین باشد.

نیماهوتو، ضربه ای است که با قسمت زیرین آرنج از پایین به بالا به زیر چانه و فک مهاجم زده میشود. برای ایجاد قدرت بیشتر و محافظت، تا حد امکان ساعد را به قسمت بالای بازو نزدیک باید کرد.

اوسای هوتو، ضربه آرنج به پشت.
ساعد و بازو را تا جای ممکن بهم نزدیک میکنیم و با عکس العمل آفما با نوک آرنج به حریف مهاجم می کوبیم.

تویوهوتو، بر خلاف نیماهوتو با نزدیک کردن ساعد به بازو، ضربه نفوذی را با آرنج به روی فرد مهاجم فرود می آوریم.

نوکتون ضربه ای نفوذی با چهار انگشت. برای انجام صحیح تکنیک و پیشگیری از آسیب دیدگی انگشتان و مچ دست، شصت را در کنار گودی دست جمع میکنیم و نزدیک کردن چهار انگشت به هم در امتدا دست و ساعد در بدن یا صورت مهاجم فرو می کنیم.

سویتو ضربه ای دفاعی و نفوذی که با کنار خارجی و نرمی دست به صورت و بدن حریف کوبیده میشود.

سویتو دوبل، همانطور که از نامش پیداست ضربه سویتو را با هردو دست در یک زمان از طرفین بر سروگردن و بدن حریف می زنیم.

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “ضربات نفوذی دست”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *